De Scheve Villa

Geschiedenis Scheve Villa

Zoals je kan zien, kwam het Donkmeer vroeger tot aan het gebouw, dat voorzien was van een terras en een steiger. Oorspronkelijk was Villa Astrid bedoeld als een hotel voor de begoede klasse. Vlak naast het luxueus ingericht gebouw lag toen een prachtige vijver met zwemkabines. Het hotel werd gebouwd door Dhr. Van der Meersch. De crisisjaren en de 2de Wereldoorlog betekende het einde voor het hotel. Door de onstabiele ondergrond waarop de villa is gebouwd, verzakte het gebouw. De villa is namelijk gebouwd op 2 verschillende ondergronden: de ene kant staat op kleigrond en de andere kant op turfgrond.

De Scheve Villa De Scheve Villa

Begin jaren '50 werd het toen reeds vervallen domein gekocht door Dhr. Todt uit Gent. Hij was restaurateur van antieke meubelen. In 1954 leerde hij de familie Van Hoecke-Vialne kennen. Samen maakten ze plannen om van het domein een vakantieverblijf voor jeugdbewegingen (Chiro, Scouts, KSA, …) te maken. Tot 1962 werd de Scheve Villa vooral gebruikt voor weekends en diende ze als eindpunt voor vele droppings. Menig Berlarenaar heeft hier een weekendje doorgebracht.

Door het overlijden van Dhr. Gerard Van Hoecke in 1963 was er een terugval van de activiteiten. Dhr. Todt, de eigenaar van het domein, overleed in 1969. Het domein werd vervolgens gekocht door de gemeente Berlare, die het enerzijds gebruikte als atelier voor het gemeentepersoneel en anderzijds als opslagplaats voor materiaal. In 1999 werd de Scheve Villa gerenoveerd en ingenomen door de Chirojongens Sint-Jan Berchmans.