VZW Scheve Villa

VZW Scheve Villa

Zoals u wellicht weet bestaat er ook een VZW verbonden aan onze Chiro. De VZW verhuurt tijdens de zomervakantie de Scheve Villa aan andere jeugdgroepen (bijna volledig juli en augustus) en deze gebouwen en het omliggend terrein dienen dan ook grondig te worden onderhouden. Hiervoor worden de nodige kuis- en klusdagen georganiseerd.

Ieder jaar wordt het Scheef Weekend georganiseerd begin september: de VZW verzorgt nu reeds enkele jaren het mosselfestijn en ook een mountainbiketour wordt tijdens dit weekend georganiseerd.

Het spreekt vanzelf dat hiervoor niet enkel de leiders kunnen instaan. Sinds jaren mogen wij rekenen op de steun van diverse ouders en oud-leiding. Wij vinden het echter zeer belangrijk hierbij ook de nieuwe ouders en vooral de ouders van onze jonge leden te betrekken. Concreet zijn wij dus op zoek naar denkers en vooral doeners die af en toe een handje kunnen toesteken of intensief aan één van bovenstaande evenementen wensen mee te helpen en zo mee de toekomst van onze jeugdbeweging te bepalen.

Elk jaar zijn er dan ook een 4-tal vergaderingen waar besproken wordt welke projecten er opgestart worden om de Scheve Villa te onderhouden en dergelijke. Ook de organisatie van het scheef weekend wordt op die vergaderingen besproken. 

U kan uw interesse melden per mail aan voorzitter Lieven Van Eetvelde via vzw@schevevilla.be. U kan het natuurlijk ook steeds laten weten aan iemand van de leiding.